skip to Main Content
088-6395050 Info@daarpersoneel.nl Inloggen Opdrachtgevers Inloggen Flexwerkers

Cao loonmutaties maart 2020

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van de medewerkers. Daarom publiceren wij elke maand een overzicht van de loonmutaties, die ingaan per de eerst volgende kalendermaand, op onze website.

Heb je vragen over de (mogelijke) wijziging in de cao die bij jullie van toepassing is, of als deze wijziging van toepassing is voor een medewerker die aan het werk is, stuur dan een mail naar info@daarpersoneel.nl

 

Wijzigingen cao maart 2020

Cao:                                                                                                Wijziging:

Houtverwerkende industrie 1% salarisverhoging
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf 2,5% salarisverhoging
Groothandel in vakglas 2% salarisverhoging
Back To Top